Geschillencommissie complementaire gezondheid

Geschillencommissie Voetreflex
Geschillencommissie Voetreflex

Geschillencommissie Complementaire Gezondheidszorg

U kunt een klacht indienen als u niet tevreden bent over de kwaliteit van de behandeling of over de manier waarop u door uw therapeut bent bejegend. Maar ook over een onjuiste beoordeling van de therapeut, schade ontstaan door de behandeling of over beschadigde of vermiste eigendommen.
Wat de aard of ernst van uw klacht ook is; maak uw onvrede kenbaar.

  • Bespreek uw onvrede met de therapeut en geef hierbij aan wat u van de therapeut verwacht
  • Komt u er met de therapeut niet uit of is een gesprek met de therapeut voor u niet mogelijk of wenselijk, dan kunt u vragen om een klachtbehandeling met ondersteuning van de klachtenfunctionaris van de VNRT. Hieronder de link met de gegevens van de procedure: vnrt.nl/clienten/klachtenregeling/
  • Leidt de inzet van de klachtenfunctionaris niet tot een voor u bevredigende uitkomst, dan kunt u uw klacht als geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Complementaire Gezondheidszorg 
  • gezondheidszorg. Een uitspraak van de geschillencommissie is bindend, zowel voor u als voor de therapeut. Op de website degeschillencommissie.nl vindt u meer informatie over hoe u een geschil kunt indienen en over de kosten.
  • Let op: de geschillencommissie neemt uw klacht niet in behandeling, als u niet eerst het klachtentraject bij de klachtenfunctionaris hebt doorlopen.